ALGEMENE VOORWAARDEN MUZEMIE

Artikel 1: Algemeen

§ 1. De webshop www.muzemie.be is eigendom van Cindy Caluwaert met maatschappelijke zetel gevestigd te Wilgenlaan 2-B, 9130 Kieldrecht, België en met ondernemingsnummer BE 0645.632.295 (hierna: “Muzemie”).

§ 2. De algemene voorwaarden van zijn van kracht tussen Muzemie en elke individuele gebruiker van de website die een bestelling plaatst via de webshop van Muzemie (hierna: “Koper”).

§ 3. Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden uitgaande van de Koper.

§ 4. Alle overeenkomsten afgesloten met Muzemie worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

Artikel 2: Voorwerp van de verkoopovereenkomst

§ 1. De verkoopovereenkomst kan uitsluitend betrekking hebben op de goederen die worden aangeboden op de webshop van Muzemie op de datum van plaatsing van de bestelling.

Artikel 3: Prijzen en productinformatie

§ 1. De prijzen op de webshop van Muzemie zijn aangegeven in EURO (€), inclusief 21% belasting over de toegevoegde waarde (BTW), maar exclusief verpakkings- en verzendingskosten. Verzendingskosten worden duidelijk afzonderlijk aangegeven. De op de verkoopovereenkomst toepasselijke prijs is de prijs die van kracht is op het moment van de geregistreerde bestelling en zoals die op dat ogenblik op de webshop van Muzemie is aangegeven. Muzemie behoudt zich het recht voor om de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien de prijs van een al aangeschaft product daarna lager is, kan de Koper geen aanspraak maken op terugbetaling van het prijsverschil.

§ 2. Muzemie verbindt er zich toe alle mogelijke inspanningen te leveren om de goederen op juiste, duidelijke en volledige wijze te beschrijven en voor te stellen. Muzemie garandeert evenwel niet de juistheid, de duidelijkheid of de volledigheid van de voorstelling van de op de webshop van Muzemie aangeboden goederen. Muzemie is op generlei wijze aansprakelijk voor onjuistheden, onduidelijkheden en/of onvolledigheden in de voorstelling van de goederen op de webshop van Muzemie, alsook voor eventuele schade die daaruit voor de Koper of voor derden zou voortvloeien.

Artikel 4: Bestelling en betaling

§ 1. De bestelde artikelen blijven tot op het ogenblik van de integrale betaling door de Koper, de exclusieve eigendom van Muzemie.

§ 2. Na ontvangst van de bestelling worden de bestelde artikelen 14 dagen gereserveerd. De Koper ontvangt via een automatische e-mail een bevestiging van de bestelling. Indien er een fout in ons voorraadsysteem zit en een artikel toch niet meer voorradig is, verwittigt Muzemie de Koper binnen een termijn van 14 dagen en bezorgt de Koper een creditnota, waarna de bestelling wordt geannuleerd. Indien Muzemie na 14 kalenderdagen nog geen betaling heeft ontvangen, wordt de bestelling geannuleerd en worden de artikelen terug in de verkoop gebracht.

§ 3. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Koper direct aan Muzemie gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.

§ 4. De betalingsmogelijkheden zijn:

 • - Bankoverschrijving op rekening van Muzemie: IBAN BE56 7310 4045 0688, BIC KREDBEBB met vermelding van het bestelnummer
 • - Bancontact/Mister Cash
 • - Belfius Direct Net
 • - KBC betaalknop
 • - iDEAL
 • - Sofort banking
 • - Creditcard (VISA, Mastercard, Maestro)
 • - Paypal

Artikel 5: Verzending en levering

§ 1. Muzemie behoudt zich het recht voor om de verzendingstarieven aan te passen. Verzendingskosten staan duidelijk vermeld op de orderbevestiging en op de factuur.

§ 2. We verzenden gratis binnen België vanaf een aankoopbedrag van 60 euro inclusief BTW. Ook cadeaubonnen verzenden we gratis binnen België via briefpost.

§ 3. De verzendkosten voor pakketpost inclusief BTW bedragen:

- België (gratis vanaf € 60,00)

€ 3,95

- Nederland (gratis vanaf € 120,00)

€ 6,95

-Luxemburg (gratis vanaf € 120,00)

€ 6,95

- Duitsland

€ 8,95

- Frankrijk

€ 9,95

- Great-Britain

€ 11,95

- Italië

€ 16,90

- Denemarken, Hongarije, Tsjechië, Polen, Portugal, Spanje, Zweden

€ 18,50

- Finland, Ierland, Griekenland, Verenigde Staten

€ 19,90

- Zwitserland

€ 22,90

- Rest van Europa

€ 29,50

- Andere landen

op aanvraag

§ 4. Wenskaarten en cadeaubonnen die los van kledij of andere artikelen worden besteld, verzenden we met briefpost (max. 10). Hiervoor gelden afzonderlijke tarieven. De verzendingskosten voor briefpost inclusief BTW bedragen:

- België

€ 1,95 (cadeaubonnen gratis)

- Europa

€ 3,95

- Rest van de wereld

€ 4,95

§ 5. Bij een persoonlijke levering of afhaling bij Muzemie, worden geen verzendingskosten aangerekend. Opgelet: dit is enkel mogelijk op afspraak via mail naar info@muzemie.be.

§ 6. Van zodra Muzemie de betaling ontvangt, zal Muzemie alle mogelijke inspanningen leveren om de bestelling binnen de twee werkdagen te verzenden. Opgelet: tijdens de soldenperiode, actiedagen en vakantieperiodes kan dit iets langer duren.

§ 7. Binnen België wordt een bestelling geleverd de werkdag volgend op de verzending. Muzemie is echter op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de levering alsook voor de gevolgen daarvan die te wijten zijn aan een fout van de vervoersonderneming.

§ 8. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken. Muzemie kan niet verantwoordelijk worden geacht voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via de vervoersonderneming. Indien de Koper zich wilt verzekeren, dient de Koper contact op te nemen met Muzemie.

§ 9. Al onze artikelen worden zorgvuldig verpakt. Optioneel kan gekozen worden voor cadeauverpakking (+ € 1).

§ 10. De Koper is ertoe gehouden de staat van de geleverde goederen na te kijken wanneer deze worden overhandigd door de vervoersonderneming. Wanneer de verpakking van de geleverde goederen zou geopend en/of beschadigd zijn, is de Koper ertoe gehouden de levering te weigeren of dit op het ogenblik van de ontvangstneming te melden aan de vervoersonderneming en dit te vermelden op de afleveringsbon.

Artikel 6: Herroepingsrecht

§ 1. De Koper heeft het recht aan Muzemie mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen. Opgelet: artikelen gekocht uit de outlet of in korting tijdens de soldenperiode worden bij retourneren niet terugbetaald. Je ontvangt dan een waardebon die één jaar geldig is om opnieuw te gebruiken in onze webshop.

§ 2. De Koper stuurt de goederen op eigen risico en op eigen kosten binnen de 14 kalenderdagen in originele staat op naar ons retouradres “Muzemie, Wilgenlaan 2-B, 9130 Kieldrecht, België” nadat de Koper dit gemeld heeft via e-mail naar info@muzemie.be met daarin de informatie over het te retourneren artikel (factuurnummer, naam van het product, aankoopdatum, bankgegevens).  

Houd bij het terugsturen rekening met het volgende:

 • - Het artikel en de verpakking dienen in originele staat te zijn. Een beschadigd artikel en/of beschadigde verpakking wordt niet teruggenomen.
 • - Kleding/schoenen dienen voorzien te zijn van het originele etiket en mogen niet gedragen of gewassen zijn.
 • - De verzendingskosten voor het terugsturen van artikelen zijn ten laste van de Koper. Tenzij er een fout is gemaakt door Muzemie. Indien een gedeelte van de bestelling wordt geretourneerd waardoor het totale aankoopbedrag minder bedraagt dan het bedrag dat recht gaf op gratis verzending, worden de verzendingkosten van de bestelling alsnog in mindering gebracht van het terug te betalen bedrag.
 • - Muzemie neemt geen onvoldoende of niet-gefrankeerde retourzendingen aan, ongeacht de reden van het terugsturen.

§ 3. Van zodra Muzemie het retourartikel heeft ontvangen en gecontroleerd, stort Muzemie binnen de 14 dagen het terug te betalen bedrag terug. Verzendingskosten worden niet terugbetaald.

§ 4. Muzemie controleert elke zending vooraleer ze wordt verstuurd. Indien de Koper toch schade vaststelt aan de geleverde artikelen, dient de Koper Muzemie onmiddellijk te verwittigen en een foto door te sturen van het beschadigde artikel via mail naar info@muzemie.be.

§ 5. Muzemie behoudt zich het recht om retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Muzemie of de leverancier van het artikel.

Artikel 7: Privacybeleid

§ 1. Alle privégegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en worden niet aan derden doorgegeven. Muzemie mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten. Je hebt als koper steeds het recht op inzage en verbetering van deze gegevens of het schrappen ervan. Stuur hiervoor een e-mail naar info@muzemie.be.

Artikel 8: Eigendomsrecht

§ 1. Gegevens of foto’s van onze website mogen niet gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.